Potencijalni korisnici

  • Distributeri i terenska komercijala
  • Domaći i međunarodni transporteri i logistika
  • Gradska čistoća, službe obezbeđenja, GSP
  • Servisne službe: elektro, gas, vodovod,..
  • Ambulantna i druga sanitetska vozila
  • Kurirska služba
  • Taxi udruženja
  • Rent a Car agencije