Uređaji za praćenje

Šta su uređaji za praćenje?

 • Uređaj sa GPS-om zasniva se na praćenju i određivanju lokacije te mogućnosti da tu informaciju pošalje daljinski.
 • Najčešći način komunikacije je GSM mreža, ZigBee, Bluetooth, WiFi. Pored GPS lokaciie, uređaj može da pošalje i ostale informacije, zavisno od opreme uređaja.
 • Zahtev može biti urađen bidirekciono.
 • Neki uređaji mogu da rade samostalno napajajući se iz baterije.
 • Neki imaju internu memoriju.
 • Neki imaju korisnički interfejs.
 • Neki imaju senzor pokreta.
 • Većinom imaju alarm kontakt i analogni merač napona.
 • Neki imaju standardni interfejs sa RS 232, TTL i CAN da omogući konekciju dodatne opreme.
 • Neki imaju i gumenu navlaku koju uređaj čine vodootponim.

Karakteristike uređaja

 • Svi uređaji imaju TRI/QUAD Band GSM/GPRS module.
 • Svi uređaji imaju zadnju SIRF III GPS tehnologiju.
 • Uređaji imaju nekoliko opcija za rezervnu bateriju.
 • Softver i firmware mogu da se nadograde/zamene bežično.
 • Svi uređaji generalno komuniciraju istim jezikom.
 • Svi uređaji imaju tehnologiju pametnog punjenja.
 • Svi uređaji mogu da usnime do 300.000 pozicija.
 • Rutiranje izmeđju interfejsa Bit by Bit / Line by line.
 • Svi načini komunikacije pute GSM-a su mogući.
 • Sve hardverske komponente mogu odvojeno da se isključe.
 • Nekoliko režima spavanja i buđenja uređaja je moguće konfigurisati.
 • Izmene u softveru mogu da se urade dok uređaj aktivno radi.
 • Uređaji su odobreni od strane CE, E i FCC.
 • Visok raspon temperatura.
 • Podesivo IO rukovanje i definicija funkcionalnosti.
 • Monitoring kretanja kroz izmenjiv 3D senzor pokreta.
 • TCP/IP Stack za komunikaciju.
 • Falcom OS i BIOS na uređajima.
 • Niski troškovi bežične komunikacije usled binarnog transfera podataka.
 • Podesivi logovi o istorji transfera podataka.
 • Mogućnost za GEO Fence i GEO Ares monitoring.